Paměť je úložiště pro všechny zážitky, prožitky, dovednosti, vědomosti, slovní zásobu. Díky paměti si uvědomujeme sebe sama, poznáváme lidi kolem sebe, orientujeme se v čase i prostoru. Všechny tyto informace ukládáme právě do paměti a s její ztrátou o ně částečně nebo úplně přicházíme. Se ztrátou paměti ztrácíme i část své osobnosti, proto máme ze ztráty paměti nebo z nemocí ovlivňující paměť strach.

Je důležité si uvědomit, že s vyšším věkem (cca 40 – 50 let) se paměť přirozeně postupně zhoršuje. Mohou se objevit problémy s ukládáním informací do paměti i s jejich vybavováním. Moji klienti často tvrdí, že „už mají plný hard-disk“. Jsou přesyceni informacemi a jejich přijímání už nevěnují takovou pozornost. Z toho důvodu se informace správně neuloží a následně se vybavují hůře anebo vůbec. Ruku v ruce s trénováním paměti tedy jde i trénování pozornosti a soustředění. Ano, to vše jde cvičit – mozek, potažmo paměť, pozornost a soustředění, se totiž chovají jako sval, který když neprotahujeme, zakrní. V případě paměti pak trénováním budujeme tzv. rezervní mozkovou kapacitu. Tu můžeme využít, když v důsledku nemoci dojde k jeho poškození. Máme totiž „rezervu“.

Možná vás napadla otázka, pro koho je vhodné věnovat se tréninku paměti, resp. kdy začít budovat rezervní mozkovou kapacitu. Odpověď je jasná: pro všechny věkové kategorie. Téměř každý z nás je v dnešní době přehlcen informacemi a stav „plného hard-disku“ se může objevit u každého.

Kdy tedy začít? Klidně teď hned. Kontaktujte mne a můžeme zahájit spolupráci.